Cookie Policy

*** PRIVACYVERKLARING***

RUN AROUND THE WORLD, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

CONTACTGEGEVENS:

WWW.RUNAROUNDTHEWORLD.NET / INFO.RUNAROUNDTHEWORLD@GMAIL.COM

LILIAN LAUWERIJSSEN IS DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING VAN RUN AROUND THE WORLD HIJ/ZIJ IS TE BEREIKEN VIA INFO.RUNAROUNDTHEWORLD@GMAIL.COM

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

RUN AROUND THE WORLD VERWERKT JE PERSOONSGEGEVENS DOORDAT JE GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT JE DEZE GEGEVENS ZELF AAN ONS VERSTREKT. HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

– VOOR- EN ACHTERNAAM

– E-MAILADRES

– IP-ADRES

– LOCATIEGEGEVENS

– GEGEVENS OVER JOUW ACTIVITEITEN OP ONZE WEBSITE

– INTERNETBROWSER EN APPARAAT TYPE

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ONZE WEBSITE EN/OF DIENST HEEFT NIET DE INTENTIE GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 16 JAAR. TENZIJ ZE TOESTEMMING HEBBEN VAN OUDERS OF VOOGD. WE KUNNEN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER OUDER DAN 16 IS. WIJ RADEN OUDERS DAN OOK AAN BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HUN KINDEREN, OM ZO TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS OVER KINDEREN VERZAMELD WORDEN ZONDER OUDERLIJKE TOESTEMMING. ALS JE ER VAN OVERTUIGD BENT DAT WIJ ZONDER DIE TOESTEMMING PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA INFO.RUNAROUNDTHEWORLD@GMAIL.COM, DAN VERWIJDEREN WIJ DEZE INFORMATIE.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

RUN AROUND THE WORLD VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

– VERZENDEN VAN ONZE NIEUWSBRIEF EN/OF RECLAMEFOLDER

– JE TE KUNNEN BELLEN OF E-MAILEN INDIEN DIT NODIG IS OM ONZE DIENSTVERLENING UIT TE KUNNEN VOEREN

– RUN AROUND THE WORLD ANALYSEERT JOUW GEDRAG OP DE WEBSITE OM DAARMEE DE WEBSITE TE VERBETEREN EN HET AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN AF TE STEMMEN OP JOUW VOORKEUREN.

– RUN AROUND THE WORLD VOLGT JOUW SURFGEDRAG OVER VERSCHILLENDE WEBSITES WAARMEE WIJ ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN AFSTEMMEN OP JOUW BEHOEFTE.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

RUN AROUND THE WORLD NEEMT [WEL / NIET] OP BASIS VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKINGEN BESLUITEN OVER ZAKEN DIE (AANZIENLIJKE) GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR PERSONEN. HET GAAT HIER OM BESLUITEN DIE WORDEN GENOMEN DOOR COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN, ZONDER DAT DAAR EEN MENS (BIJVOORBEELD EEN MEDEWERKER VAN RUN AROUND THE WORLD) TUSSEN ZIT. RUN AROUND THE WORLD GEBRUIKT DE VOLGENDE COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN: GOOGLE ANALYTICS.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

RUN AROUND THE WORLD BEWAART JE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER DAN STRIKT NODIG IS OM DE DOELEN TE REALISEREN WAARVOOR JE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD. WIJ HANTEREN DE VOLGENDE BEWAARTERMIJNEN  VAN PERSOONSGEGEVENS: MAXIMAAL 1 JAAR, TENZIJ AANGEMELD VOOR EEN NIEUWSBRIEF. DAN WORDEN DE DAARVOOR NOODZAKELIJKE GEGEVENS: E-MAILADRES, NAAM EN INGESTELDE VOORKEUREN BEWAART VOOR EEN ONBEPAALDE TIJD. TENZIJ DE LEZER ZICH AFMELDT. ER WORDT STRIKT VERTROUWELIJK OM GEGAAN MET DE GEGEVENS EN ALLEEN GEBRUIKT INDIEN NOODZAKELIJK OM CONTACT TE KUNNEN LEGGEN.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

RUN AROUND THE WORLD VERKOOPT JOUW GEGEVENS NIET AAN DERDEN EN ZAL DEZE UITSLUITEND VERSTREKKEN INDIEN DIT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING. MET BEDRIJVEN DIE JOUW GEGEVENS VERWERKEN IN ONZE OPDRACHT, SLUITEN WIJ EEN BEWERKERSOVEREENKOMST OM TE ZORGEN VOOR EENZELFDE NIVEAU VAN BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN JOUW GEGEVENS. RUN AROUND THE WORLD BLIJFT VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE VERWERKINGEN.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

RUN AROUND THE WORLD GEBRUIKT FUNCTIONELE, ANALYTISCHE EN TRACKING COOKIES. EEN COOKIE IS EEN KLEIN TEKSTBESTAND DAT BIJ HET EERSTE BEZOEK AAN DEZE WEBSITE WORDT OPGESLAGEN IN DE BROWSER VAN JE COMPUTER, TABLET OF SMARTPHONE. RUN AROUND THE WORLD GEBRUIKT COOKIES MET EEN PUUR TECHNISCHE FUNCTIONALITEIT. DEZE ZORGEN ERVOOR DAT DE WEBSITE NAAR BEHOREN WERKT EN DAT BIJVOORBEELD JOUW VOORKEURSINSTELLINGEN ONTHOUDEN WORDEN. DEZE COOKIES WORDEN OOK GEBRUIKT OM DE WEBSITE GOED TE LATEN WERKEN EN DEZE TE KUNNEN OPTIMALISEREN. DAARNAAST PLAATSEN WE COOKIES DIE JOUW SURFGEDRAG BIJHOUDEN ZODAT WE OP MAAT GEMAAKTE CONTENT EN ADVERTENTIES KUNNEN AANBIEDEN. BIJ JOUW EERSTE BEZOEK AAN ONZE WEBSITE HEBBEN WIJ JE AL GEÏNFORMEERD OVER DEZE COOKIES EN HEBBEN WE JE TOESTEMMING GEVRAAGD VOOR HET PLAATSEN ERVAN. JE KUNT JE AFMELDEN VOOR COOKIES DOOR JE INTERNETBROWSER ZO IN TE STELLEN DAT DEZE GEEN COOKIES MEER OPSLAAT. DAARNAAST KUN JE OOK ALLE INFORMATIE DIE EERDER IS OPGESLAGEN VIA DE INSTELLINGEN VAN JE BROWSER VERWIJDEREN.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

JE HEBT HET RECHT OM JE PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. DAARNAAST HEB JE HET RECHT OM JE EVENTUELE TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING IN TE TREKKEN OF BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS DOOR RUN AROUND THE WORLD EN HEB JE HET RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID. DAT BETEKENT DAT JE BIJ ONS EEN VERZOEK KAN INDIENEN OM DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN JOU BESCHIKKEN IN EEN COMPUTERBESTAND NAAR JOU OF EEN ANDER, DOOR JOU GENOEMDE ORGANISATIE, TE STUREN. JE KUNT EEN VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, GEGEVENSOVERDRAGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS OF VERZOEK TOT INTREKKING VAN JE TOESTEMMING OF BEZWAAR OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS STUREN NAAR INFO.RUNAROUNDTHEWORLD@GMAIL.COM. WE REAGEREN ZO SNEL MOGELIJK, MAAR BINNEN VIER WEKEN, OP JOUW VERZOEK . RUN AROUND THE WORLD WIL JE ER TEVENS OP WIJZEN DAT JE DE MOGELIJKHEID HEBT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE NATIONALE TOEZICHTHOUDER, DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. DAT KAN VIA DE VOLGENDE LINK: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

RUN AROUND THE WORLD NEEMT DE BESCHERMING VAN JOUW GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG, ONGEWENSTE OPENBAARMAKING EN ONGEOORLOOFDE WIJZIGING TEGEN TE GAAN. ALS JIJ HET IDEE HEBT DAT JOUW GEGEVENS TOCH NIET GOED BEVEILIGD ZIJN OF ER AANWIJZINGEN ZIJN VAN MISBRUIK, NEEM DAN CONTACT OP VIA INFO.RUNAROUNDTHEWORLD@GMAIL.COM O.V.V. PRIVACY.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.